Sala de la Ciutat

Ciutat 2, Barcelona

Ciutat 2, Barcelona

Barcelona City FM