Plaça del Consell de la Vila

Plaça del Consell de la Vila, 08034 Barcelona

Plaça del Consell de la Vila, 08034 Barcelona

Barcelona City FM