Parc de l'Estació del Nord

Carrer de Nàpols 70, 08018 Barcelona

Carrer de Nàpols 70, 08018 Barcelona
Park

Barcelona City FM