La Farga de l' Hospitalet

Barcelona 2, 08901 L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona 2, 08901 L'Hospitalet de Llobregat

Barcelona City FM