La Casa dels Entremesos

Plaça Beates 2, 08003 Barcelona