Hotel Novotel Barcelona City

Av. Diagonal 201, 08018 Barcelona

Novotel_HResorts_logo_RVB-rszd.jpg
Av. Diagonal 201, 08018 Barcelona
Bar
Hotel

Barcelona City FM