Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona

Bon Pastor 5, 08021 Barcelona

Bon Pastor 5, 08021 Barcelona

Barcelona City FM