Centre d’Informació i Assessorament per a Joves (CIAJ)

Carrer de Sant Oleguer 6-8, 08001 Barcelona

Carrer de Sant Oleguer 6-8, 08001 Barcelona

Barcelona City FM