Carrer dels Carders, 12

dels Carders 12, Barcelona

dels Carders 12, Barcelona

Barcelona City FM