Associació CED Barcelona: Centre de Fotografia i Mitjans Documentals

Carrer de Fontrodona 31, 08004 Barcelona

Carrer de Fontrodona 31, 08004 Barcelona

Barcelona City FM