Parc de les Rieres d'Horta

Av. de l'Estatut de Catalunya 21, 08035 Barcelona

Av. de l'Estatut de Catalunya 21, 08035 Barcelona

Barcelona City FM