Fàbrica Llobet Guri

Carrer de Llobet i Gurí, 08370 Calella

Barcelona City FM